Πέμπτη
18
Ιούλιος
TOP

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Tag

Οι κλυδωνισμοί, η γεωπολιτική αστάθεια αλλά και η υψηλή αβεβαιότητα είναι παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις τους για τον κατώτατο μισθό οι επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους  έως τις 15 Μαρτίου. Τράπεζα