Δευτέρα
24
Ιούνιος
TOP

Κατώτατος μισθός: Οι προτάσεις των φορέων με φόντο τον πόλεμο και την ακρίβεια

Οι κλυδωνισμοί, η γεωπολιτική αστάθεια αλλά και η υψηλή αβεβαιότητα είναι παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις τους για τον κατώτατο μισθό οι επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν τις τελικές προτάσεις τους  έως τις 15 Μαρτίου.

Τράπεζα της Ελλάδος: Σωρευτική αύξηση έως 4,3%

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένων των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που προβλέπονται για το 2022,  κρίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για μια λελογισμένη αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων μέσα σε ένα εύρος μεταξύ 2,7% και 3,4% από την 1η Μαΐου 2022, η οποία, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα οδηγήσει σε μέση αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 3,8-4,3% το 2022 και κατά 0,9-1,1% το 2023.

ΙΟΒΕ: Προσοχή στο πληθωριστικό σπιράλ

Κρίνεται σκόπιμο οποιαδήποτε αύξηση στο επίπεδο του κατώτατου μισθού βραχυχρόνια να είναι συνετή και προσεκτικά μελετημένη ως  προς τη διαχείριση των προσδοκιών, ώστε να μην αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης επίμονων  πληθωριστικών πιέσεων εγχωρίως που θα μείωναν τα πραγματικά εισοδήματα και την ευημερία του πληθυσμού.

ΚΕΠΕ: Αύξηση που δεν θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αξιώσεις 

Χρειάζεται προσοχή καθώς αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός σε δωδεκάμηνη βάση (773,5€) σχεδόν ταυτίζεται με τον «κατώτατο» μισθό του Δημοσίου (ΜΚ1 για ΥΕ 780€) και ενδέχεται περαιτέρω αύξησή του να προκαλέσει αξιώσεις για αλυσιδωτές μισθολογικές αυξήσεις στο Δημόσιο τομέα επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά.

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ: Αύξηση βάσει του πληθωρισμού 

Πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και το ποσοστό του πληθωρισμού θα πρέπει να αποτελέσει βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Αναγκαία η αύξηση στα επίπεδα του πληθωρισμού 

Μια αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του πληθωρισμού είναι αναγκαία ως μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας.  Κάτι που δεν συνιστά πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού».

ΙΝΣΕΤΕ: Σωρευτική αύξηση 5%-6%

Το ΙΝΣΕΤΕ αναφέρει πως «οι πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και το 2022, μετά τη σημαντική ανάκαμψή της το 2021, δικαιολογούν μια επιπρόσθετη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 3,0% έως 4,0% το 2022 (συνολικά 5,0% έως 6,0%). Υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος θα κυμανθεί μεταξύ 4,9% και 5,7%. Αν οι προσδοκίες για την ανάπτυξη το 2022 επιδεινωθούν, τότε η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2022 θα πρέπει να είναι χαμηλότερη.

ΕΙΕΑΔ: Κατώτατος  στα  709,4 ευρώ

Το άθροισμα της ενδεδειγμένης προσαρμογής του κατώτατου μισθού για το 2022 είναι, λόγω πληθωρισμού (6,2%) και λόγω μεριδίου του ΑΕΠ (2,8%), 9%. Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί κατά 2% από την 1.1.2022, προτείνεται ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί (περαιτέρω) κατά 7% ή κατά 46,4€, φθάνοντας στα 709,4€.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Κατώτατος στα 751 ευρώ

Παγιωμένη παραμένει η θέση  της ΓΣΕΕ η οποία ζητά ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί  στα 751 ευρώ ανά μήνα.

Πηγή: moneyreview.gr