Παρασκευή
20
Μάιος
TOP

Ταμείο Ανάκαμψης: Τι θα ξεκλειδώσει τη δόση των 3,5 δισ. ευρώ

Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει μέσα στον Σεπτέμβρη τα προαπαιτούμενα, ώστε να ξεκλειδώσει η επόμενη δόση ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Το επόμενο βήμα θα είναι το πρόγραμμα των δανείων στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό προσθέτει άλλα 5 δισ. ευρώ στη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας. Συνολικά 12,7 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα προαπαιτούμενα για την επόμενη δόση – Χρονικό ορόσημο: 3ο  και 4ο τρίμηνο του 2021 

1. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος.

2. Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας.

3. Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας -Εκσυγχρονισμός και απλούστευση εργατικού δικαίου: Έναρξη ισχύος του εργασιακού νόμου

4. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και της είσπραξης φόρων – Υπεραπόσβεση δαπανών για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση

5. Θέσπιση μέτρων και κινήτρων για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

6. Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.

7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εμπορίου.

8. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης – Νέα δικαστικά κτίρια

9. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών –  Ενισχυμένη εποπτεία και αξιοπιστία των κεφαλαιαγορών

10. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας

Οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηδρομικού τομέα

Περιγραφή: Κατάρτιση χάρτη πορείας με τα στάδια για την πλήρη αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.

11. Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.

12. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών – Δανειακή διευκόλυνση για το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

13. Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την επιλογή εμπορικών τραπεζών

14. Τεχνική βοήθεια

Περιγραφή: Έναρξη ισχύος της νόμιμης εντολής της ΕΔΕΛ και δημιουργία του συστήματος ελέγχων, το οποίο α) διασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση της επίτευξης των ορόσημων και των στόχων· β) καθιστά δυνατή την κατάρτιση των διαχειριστικών δηλώσεων και της σύνοψης του λογιστικού ελέγχου, καθώς και των αιτήσεων πληρωμής και γ) καθιερώνει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους, τους αναδόχους, τους υπεργολάβους και τους πραγματικούς δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.