Σάββατο
29
Ιανουάριος
TOP

Το.. 2022 θα αλλάξουν οι αντιδήμαρχοι της Καλαμάτας

Με Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται η θητεία των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.