Τετάρτη
24
Ιούλιος
TOP

Τουρισμός: Οι 7 αλλαγές που επιβάλλουν νέο μοντέλο στην Ελλάδα

Δομικές μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι οποίες θα πρέπει πλέον να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των πολιτικών για τη φιλοξενία, τα ταξίδια και τον τουρισμό, εντοπίζει μελέτης της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τουρισμό Horwath HTL, η οποία στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΣΟΛ Crowe.

H εταιρεία τονίζει την ανάγκη για ανασχεδιασμό του μίγματος εργαλείων και καναλιών προώθησης που χρησιμοποιεί η Ελλάδα για την προσέλκυση τουριστών. Για κάθε ένα από τα εργαλεία που αξιολογείται και επιλέγεται από τον κάθε προορισμό, είναι σημαντικό να συνυπολογίζεται η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών λόγω της πανδημίας και να σταθμίζεται η απαιτούμενη επένδυση με την απόδοση των αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών, αναφέρει η Horwath HTL Ελλάδας.

Η υγειονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές τάσεις στον τουρισμό παγκοσμίως. Ο αντίκτυπος των περιοριστικών εθνικών μέτρων που τέθηκαν σε εφαρμογή τα τελευταία δύο χρόνια όπως και η ίδια η διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές την καταναλωτική συμπεριφορά επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τον τομέα της φιλοξενίας.

Οι επτά αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες

Η Horwath HTL κατέγραψε επτά διαφορετικές κατηγορίες αλλαγών της καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι οποίες πιστεύει ότι θα έχουν αντίκτυπο στην φιλοξενία, στα ταξίδια και στον τουρισμό. Αυτές οι κατηγορίες θα πρέπει να εξετασθούν και να συμπεριληφθούν σε οπoιοδήποτε σχεδιασμό προϊόντων, προώθησης ή ανάκαμψης προορισμών, τονίζει.

1. Υγεία και ασφάλεια: Οι καταναλωτές δίνουν  πλέον πολύ μεγάλη σημασία  στις διαδικασίες ασφαλείας,  υγιεινής και υγείας που  εφαρμόζουν οι προορισμοί  και τα καταλύματα.  Τον τελευταίο χρόνο, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο που σχετίζονται με όρους έχουν αυξηθεί  σημαντικά, φτάνοντας στο μέγιστο τον Μάρτιο του 2020 και τον Ιανουάριο του 2021. Για να  κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και  αξιόπιστες όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που υιοθετούν.

2. Ευεξία: Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν  υπογραμμίσει τη σημασία της  ψυχικής υγείας και ευημερίας,  ιδίως λόγω των ακραίων  σεναρίων απομόνωσης και  μοναξιάς ως αποτέλεσμα των lockdowns. Πολλοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση  στην ευεξία και την ευημερία, όπως για παράδειγμα στην άσκηση στο σπίτι και στον αθλητισμό, στα φρέσκα και  βιολογικά τρόφιμα, στη διατροφή, στην φροντίδα του εαυτού τους, στους τακτικούς ιατρικούς  ελέγχους κ.λπ.

3. Κατανάλωση & Δαπάνη: Πολλοί καταναλωτές θα δώσουν προτεραιότητα σε δαπάνες για βασικά αγαθά και όχι σε αγαθά που σχετίζονται με την αναψυχή, κυρίως λόγω της μειωμένης αγοραστικής τους δύναμης ως συνέπεια της αύξησης της ανεργίας. Επίσης, οι καταναλωτές θα επιλέξουν ποιοτικά καλύτερα προϊόντα ή γνωστές μάρκες. Τέλος, θα εστιάσουν περισσότερο στον σχεδιασμό των δαπανών τους και λιγότερο στις αυθόρμητες αγορές.

4. Ψηφιοποίηση: Τα διαδικτυακά σεμινάρια και οι  συναντήσεις, καθώς και η συνεχής  χρήση διαδικτυακών πλατφορμών,  είναι πια θεμελιώδη στοιχεία της εργασιακής καθημερινότητάς. Οι  υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκων, οι  ανέπαφες πληρωμές, τα ιατρικά  ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι  ηλεκτρονικές αγορές κ.λπ. έχουν φέρει  με ταχύτατους ρυθμούς την ψηφιακή εποχή στην ζωή μας.

5. Απομακρυσμένη εργασία: Η πανδημία εξανάγκασε τις  περισσότερες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την τηλεργασία και να την  ενσωματώσουν στο πλαίσιο των νέων  διαδικασιών τους. Η απομακρυσμένη εργασία αποδείχθηκε πραγματικά  αποτελεσματική και παραγωγική στις  περισσότερες περιπτώσεις, τόσο για  τον εργαζόμενο όσο και για τον  εργοδότη. Από τη θετική πλευρά, οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ορισμένα από τα οφέλη της  τηλεργασίας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, μειωμένο άγχος, βελτιστοποίηση  της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής, ευέλικτα χρονοδιαγράμματα και εξοικονόμηση χρόνου μετακίνησης. Οι εργοδότες έχουν επίσης παρατηρήσει βελτιωμένη παραγωγικότητα, μειωμένα  κόστη όσον αφορά στη χρήση των φυσικών γραφείων, μειωμένη απουσία προσωπικού και  καλύτερη χρήση τεχνολογιών. Καθώς η τηλεργασία έχει αποδειχθεί επιτυχής, φαίνεται ότι πολλοί  οργανισμοί διατηρούν αυτή την ιδέα ως μια οριστική ή υβριδική εναλλακτική λύση για τους  εργαζόμενους.

6. Τουρισμός & Ταξίδια: Σύμφωνα με έρευνα της  Booking.com, οι ταξιδιωτικοί  περιορισμοί κατά τη διάρκεια  της πανδημίας οδήγησαν σε  νέους τρόπους αντίληψης των  ταξιδιών και του τουρισμού  από τους καταναλωτές. Μερικές από τις αναδυόμενες  τάσεις που επηρεάζουν τον προγραμματισμό των ταξιδιών συμπεριλαμβάνουν την έρευνα για «πιο πράσινους» προορισμούς, τα κοντινά ταξίδια που έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη  χρήση ιδιωτικών μεταφορών, τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας και αγροτουρισμό (rural tourism).

7. Βιωσιμότητα: Πριν από την πανδημία, η  βιωσιμότητα ήταν ήδη ένα  βασικό θέμα συζήτησης τόσο  σε ατομικό επίπεδο όσο και  σε επίπεδο εταιρειών και  οργανισμών.  Πλέον, η καταναλωτική  συμπεριφορά φαίνεται ότι θα  είναι προσανατολισμένη προς μία μειωμένη και συνειδητή κατανάλωση έχοντας ως αποτέλεσμα  την ελάχιστη σπατάλη. Αειφόρα προϊόντα, υπεύθυνες μάρκες, φιλικές προς το περιβάλλον  πολιτικές, οικολογικά προϊόντα και περιβαλλοντικές ανησυχίες θα αποκτήσουν μεγαλύτερο  ενδιαφέρον όσο προσεγγίζουμε το 2025 και το 2030, χρονιές ορόσημο για την επίτευξη των  στόχων βιωσιμότητας την Ηνωμένων Εθνών.

Αλλάζουν τα εργαλεία προώθησης του τουρισμού

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει δημιουργήσει νέες γέφυρες επικοινωνίας με τον καταναλωτή και επιπλέον έχει δώσει τη δυνατότητα ελέγχου της αποδοτικότητας των διαφόρων εργαλείων που επιλέγει ο κάθε προορισμός, βοηθώντας των έτσι να διαθέσει κατάλληλα τους πόρους του.

Σύμφωνα με τον Ξενοφών Πετρόπουλο, Διευθυντή Ελλάδος της Horwath HTL και των Υπηρεσιών HTL της ΣΟΛ Crowe, «Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει πλέον νέες συνήθειες και έθιμα που μπορεί να γίνουν μέρος της ζωής μας επ’ αόριστο. Αν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα ή όχι εξαρτάται από το πώς την ορίζουμε πλέον. Με την ίδια λογική, οι προορισμοί θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο επιχειρούν και συνεπώς θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν άμεσα τον σχεδιασμό, τα εργαλεία, τον τρόπο και τον τόπο προσέγγισης των κοινών στόχων τους».

moneyreview.gr