Κυριακή
25
Φεβρουάριος
TOP

ΤτΕ: Καμπανάκι για νέο κύμα κόκκινων δανείων λόγω υψηλού πληθωρισμού και άρσης των μέτρων στήριξης

Προειδοποιητικό καμπανάκι για νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως αποτέλεσμα της απόσυρσης των μέτρων στήριξης για την πανδημία, κρούει η Τράπεζα της Ελλάδος, με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επιπλέον, η ΤτΕ προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις του πολέμου και κυρίως η αύξηση του πληθωρισμού, αποτελούν έναν πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας για την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της αύξησης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, προκλήσεις για τις τράπεζες εντοπίζονται στο επίπεδο της κεφαλαιακής επάρκειας, το οποίο επηρεάζεται  άμεσα από τις ενέργειες εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών και τη σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), σε συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα των εποπτικών κεφαλαίων λόγω του υψηλού ποσοστού συμμετοχής της οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Deferred Tax Credit – DTC), καθώς και στην διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία.

Ταυτόχρονα, πηγή προβληματισμού αποτελεί και o κίνδυνος εκ νέου αύξησης της διασύνδεσης του τραπεζικού τομέα με το κράτος, τονίζει η ΤτΕ.  Στο πλαίσιο αυτό, ενέργειες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί  από τις τράπεζες και στοχεύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης αξιολογούνται θετικά στην προσπάθεια της άμβλυνσης των διαφαινόμενων πιέσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί τις τράπεζες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανάκαμψης της οικονομίας και προϋποθέτει ισχυρό τραπεζικό τομέα, σημειώνει.

Στην κατεύθυνση αυτή,  η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and  Resilience Facility – RRF) δημιουργεί θετικές προοπτικές και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά  στην ενίσχυση της χρηματοδότησης, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, τονίζει η ΤτΕ.

πηγη: moneyreview