[nx_top_tags]
Πέμπτη
28
Σεπτέμβριος
TOP

Yπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού η ΤτΕ και οι επιστημονικοί φορείς-Όλες οι προτάσεις

Αύξηση ακόμα και ως 7% προτείνουν οι επιστημονικοί φορείς προς την κυβέρνηση σε σχέση με τον κατώτατο μισθό το Μάιο του 2022. Σύμφωνα με το υφιστάμενο “καθεστώς”, οι φορείς αυτοί (ΚΕΠΕ, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, κλπ) έπρεπε μέχρι τις αρχές της εβδομάδας στην επιτροπή συντονισμού την έκθεση αξιολόγησής τους για τον κατώτατο μισθό. Είχε προηγηθεί η σχετική αποστολή πρόσκλησης από την εν λόγω επιτροπή.

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις κάθε φορέα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Capital.gr έχουν ως εξής:

ΤτΕ

Στο πόρισμα της, η ΤτΕ αναφέρει πως “σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένων των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που προβλέπονται για το 2022, κρίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για μια λελογισμένη αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων μέσα σε ένα εύρος μεταξύ 2,7% και 3,4% από την 1η Μαΐου 2022, η οποία, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 2% από την 1η Ιανουαρίου 2022, θα οδηγήσει σε μέση αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 3,8-4,3% το 2022 και κατά 0,9-1,1% το 2023.

ΚΕΠΕ

Το ΚΕΠΕ αναφέρει πως “οι πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό, που έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση του κατώτατου μισθού σε όρους αγοραστικής δύναμης, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον μάλλον στη δεδομένη στιγμή συνηγορούν και επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού. Οποιαδήποτε όμως αύξηση δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλη, καθώς όπως προκύπτει κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο κατώτατος μισθός συναντιέται και σε κλάδους που είναι ανοιχτοί στο διεθνή ανταγωνισμό οι όποιες προσαρμογές του πρέπει να είναι λελογισμένες και να λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας στους συγκεκριμένους κλάδους. Ακόμη, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο η αύξηση του 2% που ισχύει από την αρχή του έτους όσο και οι πρόσφατες και μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις μισθωτών και των επιχειρήσεων. ”

ΕΙΕΑΔ

Το ΕΙΕΑΔ αναφέρει πως “το άθροισμα της ενδεδειγμένης προσαρμογής του κατώτατου μισθού για το 2022 είναι, λόγω πληθωρισμού (6,2%) και λόγω μεριδίου του ΑΕΠ (2,8%), 9%. Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί κατά 2% από την 1.1.2022, προτείνεται ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί (περαιτέρω) κατά 7% ή κατά 46,4€, φθάνοντας στα 709,4€”.

ΙΝΕΜΥ -ΕΣΕΕ

“Σε κάθε περίπτωση υπό τις παρούσες εύθραυστες συνθήκες, το ΙΝΕΜΥ -ΕΣΕΕ καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και ότι το ποσοστό του πληθωρισμού θα πρέπει να αποτελέσει βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της διαμόρφωσης”, σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ.

ΙΟΒΕ

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, “το τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού υπολείπεται πρόσφατων τάσεων σε παραγωγικότητα και πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιθώριο για ήπια αύξηση σε ονομαστικό επίπεδο”.

ΙΝΣΕΤΕ

Το ΙΝΣΕΤΕ αναφέρει πως “οι πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας και το 2022, μετά την σημαντική ανάκαμψή της το 2021, δικαιολογούν μια επιπρόσθετη αύξηση του Κατώτατου Μισθού κατά 3,0% έως 4,0% το 2022 (συνολικά 5,0% έως 6,0%). Υπό την προϋπόθεση ότι ή αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος θα κυμανθεί μεταξύ 4,9% και 5,7%, η αύξηση του κατώτατου μισθού συνολικά κατά 5% ως 6% θα επιφέρει ενδεχομένως μια μικρή επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας κατά 0,5% – 0,6%, αλλά η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας το 2022 θα είναι βελτιωμένη κατά 2,33% ως 2,42% έναντι του 2018. Αν οι προσδοκίες για την ανάπτυξη το 2022 επιδεινωθούν, τότε η αύξηση του Κατώτατου Μισθού το 2022 θα πρέπει να είναι χαμηλότερη. Η επιλογή μιας αύξησης του Κατώτατου Μισθού πέραν του 5% – 6% συνολικά για το 2022, είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε μια επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, εξαλείφοντας πλήρως την βελτίωση που έχει επιτευχθεί την τελευταία τριετία”.

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει πως “ο πληθωρισμός που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες έχει διαμορφώσει ένα υψηλότερο επίπεδο τιμών που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί απομειώνοντας περαιτέρω τα εισοδήματα. Ως εκ τούτου μια αύξηση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του πληθωρισμού είναι αναγκαία ως μέτρο καταπολέμησης της φτώχειας. Κάτι που δεν συνιστά πραγματική αύξηση του κατώτατου μισθού”.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ προτείνει “επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς ο ρόλος και η λειτουργία της ως ελάχιστου γενικού ορίου προστασίας με καθολική εφαρμογή σε όλους τους εργαζομένους στο πλαίσιο διαβούλευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τη δημοκρατία. 2. Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ ανά μήνα. 3. Στη συνέχεια αύξηση του κατώτατου μισθού έως ότου καταστεί ίσος με το 60% του διάμεσου μισθού πλήρους απασχόλησης. Η προσαρμογή του κατώτατου μισθού στο επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης θα μπορούσε να γίνει και βάσει μιας συνδυαστικής μεταβολής με το 50% του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης, ως αποτέλεσμα ενός συμφωνημένου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων χρονοδιαγράμματος”.

 

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: capital.gr