Δευτέρα
22
Απρίλιος
TOP

ΥΠΟΙΚ: Ποδαρικό με δύο νέα νομοσχέδια για αιγιαλό, παραλίες και φορολόγηση πολυεθνικών

Δύο νομοσχέδια προετοιμάζεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση  τον Ιανουάριο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που θα έχει ένα  πλούσιο νομοθετικό έργο το 2024. Η αρχή θα γίνει με την  ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας που προέκυψε μετά τη συμφωνία στον ΟΟΣΑ για τη δίκαιη φορολόγηση πολυεθνικών, με την καθιέρωση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% στα κέρδη τους.

Τα κίνητρα

Στο ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να ενταχθούν και τα κίνητρα για περαιτέρω συγχωνεύσεις  επιχειρήσεων με στόχο την ενδυνάμωση τους.

Παράλληλα θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και τις παραλίες που θα επιλύει μία σειρά από σημαντικά θέματα μεταξύ των οποίων και τις παραβάσεις επιχειρηματιών στα νησιά που κάνουν κατάληψη στις παραλίες με ξαπλώστρες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους λουόμενους.

Ειδικότερα:

 1. Μέσα στον Ιανουάριο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό  που θα προβλέπει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρατήσεων χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Θα υπάρξει ένα  νέο πλέγμα παρεμβάσεων στη νομοθεσία για την εκμετάλλευση του αιγιαλού και της παραλίας με την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημοπρασίες. Στο σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία μιας εφαρμογής μέσω της οποίας θα ενημερώνεται ο πολίτης για  τη νομιμότητα σχετικά με  τις ξαπλώστρες στις παραλίες ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτά που παρουσιάστηκαν πέρυσι με το «κίνημα της πετσέτας».
 2. Θεσπίζεται  ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 15% σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και ελληνικούς  ομίλους μεγάλης κλίμακας   με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 750 εκατ. ευρώ από το 2026.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 136 χωρών που συμμετείχαν στη  συμφωνία για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών από την οποία εκτιμάται ότι θα ανακατανεμηθούν στα κράτη τουλάχιστον 125 δισ. δολάρια.

Ο στόχος της συμφωνίας

Στόχος της συμφωνίας είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να καταβάλλουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται τον φόρο που πράγματι τους αναλογεί. Το πλαίσιο δύο Πυλώνων που προβλέπει η συμφωνία, επικαιροποιεί βασικά στοιχεία του παγκόσμιου φορολογικού συστήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων του 21ου αιώνα που επιτρέπουν τη μεταφορά κερδών σε δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολόγηση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου θα αφορά:

 • Τους ημεδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους που ξεπερνούν σε ενοποιημένο τζίρο τα 750 εκατ. ευρώ.
 • Τις ελληνικές θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων που ξεπερνούν, σε ενοποιημένο επίπεδο, τα παραπάνω όρια. Η εφαρμογή του πυλώνα ΙΙ αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ελάχιστου επίπεδου φορολογικής επιβάρυνσης των πολυεθνικών ομίλων με βάση τα κέρδη τους, παγκοσμίως. Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων των επιμέρους κρατών που θα εφαρμόσουν τον πυλώνα ΙΙ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την εφαρμογή του ελάχιστου συντελεστή στη χώρα μας και διεθνώς, εξαιρούνται:

 • Κρατικές οντότητες.
 • Διεθνείς οργανισμοί.
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί και φορείς επενδύσεων (συμπεριλαμβανόμενων επενδύσεων σε ακίνητα) που αποτελούν την τελική μητρική οντότητα ενός ομίλου).
 • Συνταξιοδοτικά ταμεία.
 • Το διεθνές ναυτιλιακό εισόδημα.
 • Η θυγατρική εταιρεία πολυεθνικού ή ημεδαπού ομίλου με ετήσια ακαθάριστα έσοδα κάτω των 10 εκατ. ευρώ και ετήσια κέρδη προ φόρων κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

3.  Παράλληλα το υπουργείο εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογεί από το 2024 νέο πακέτο κινήτρων και διευκολύνσεων για την προώθηση των συνεργασιών και των συγχωνεύσεων των μικρών επιχειρήσεων. Οι νέες ρυθμίσεις έρχονται σχεδόν δύο χρόνια μετά από την θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων με το νόμο 4935/2022 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που μεταξύ άλλων έφερε μείωση του φόρου εισοδήματος έως και κατά 30% για τις συγχωνεύσεις και τις συνεργασίες προσώπων και εκπτώσεις δαπανών για την απόκτηση εταιρικών συμμετοχών. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι μετά τις αλλαγές στο φορολογικό  καθεστώς 750.000 ελευθέρων επαγγελματιών που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα από το 2023  πολλοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να συστήσουν εταιρείες για να αποφύγουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις.

Το άρθρο 19 μπορεί να  επιβάλλει τεκμαρτή φορολόγηση και για όσους παύουν το επάγγελμα και ανοίγουν μονοπρόσωπη εταιρία (ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ), αν το ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι μοναδικός εταίρος ή μέτοχος και η δραστηριότητα ταυτίζεται, ως προς τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας   με εκείνη που ασκούσε πριν δηλώσει διακοπή  αλλά δεν  θέτει προσκόμματα στη δημιουργία διπρόσωπων ή πολυπρόσωπων εταιριών από επαγγελματίες.

Η παρέμβαση θα ενσωματώνει την Οδηγία 2009/133/ ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών ενώ  θα επικαιροποιεί και θα ενοποιεί τη φορολογική αντιμετώπιση των μετασχηματισμών εταιρειών.

ΠΗΓΗ imerisia.gr