TOP

Δείτε LIVE στο Best Hybrid 1 στις 7 μ.μ. την 27η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Συνεδριάζει σήμερα στις 7:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Ιστορικό Δημαρχείο. Τη σημερινή, 27η/2023, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το ψηφιακό κανάλι της τηλεόρασης Best, στο Best Hybrid 1.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, στη δική σας επιλογή, ο νέος ενημερωτικός και ψυχαγωγικός κόσμος στα χέρια σας, εδώ όπου χτυπάει η “καρδιά” της περιφέρειας, σε ένα ακόμη πρωτόγνωρο εγχείρημα, με το BEST Hybrid. Την ψηφιακή πλατφόρμα του BEST Media Group που σας προσφέρει νέες δυνατότητες παρακολούθησης των προγραμμάτων μας.

ΘΕΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ), του Δήμου Καλαμάτας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ
1. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
2. Έγκριση 6ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα». (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Καλαμάτας». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών (Τμήμα β)». (Εισηγητής: κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος)
6. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 52/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με τίτλο: «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α’ φάση».
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Ανακοίνωση απαλλοτρίωσης και δημοσιεύσεις αυτής
Έγγραφο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
Κτηματολογικός πίνακας – διάγραμμα
Έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας
Έγγραφο Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας
Πρακτικό Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Καλαμάτας
Υπ’ αριθμ. 110/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Εκθέσεις Πιστοποιημένου Εκτιμητή
Υπ’ αριθμ. 52/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Έλεγχος νομιμότητας υπ’ αριθμ. 52/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Ανδρέας)

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ
7. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην Καλαμάτα για «Ανέγερση Ισόγειου Κτιρίου Εκπαιδευτηρίων (Βρεφονηπιακού Σταθμού)».
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)
8. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου για είσοδο – έξοδο οχημάτων σε χώρους στάθμευσης κτιρίου, επί της οδού Βασ. Αμαλίας 75, στο Ο.Τ. 1398 του Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμάτας.
Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
9. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας για τις πράξεις :
Α. «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας
με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας»
Β.1. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Μεσσήνης»
Β.2. «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος».
(Εισηγητής: κ. Μπασακίδης Νικόλαος)

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
10. Καθορισμός δημοτικών τελών 2024. (Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
11. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου οικον. έτους 2023.
(Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητές: κ. Μπασακίδης Νικόλαος, κ. Μαρινάκης Σαράντος)
13. Έγκριση όρων σύμβασης χρησιδανείου για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των
καταστημάτων και της αίθουσας συγκεντρώσεων των οικισμών του τέως ΟΕΚ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ
IV και ΚΑΛΑΜΑΤΑ V», από τον καθολικό διάδοχο αυτού Δ.ΥΠ.Α. στο Δήμο Καλαμάτας.
(Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγήσεις: 1η 2η 3η
(Εισηγητής: κ. Μαρινάκης Σαράντος)

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
15. Έγκριση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά άτομο το μήνα, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού σίτισης Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023 – 2024. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)
17. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. (Εισηγήτρια: κα Αγγελή Μαρία)
18. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Κλάδης Παύλος)
19. Επί πρακτικού συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών -επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας. (Εισηγητής: κ. Φάβας Γεώργιος)

ΣΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
20. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 73/2023 και 75/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2023, του νομικού προσώπου. (Εισηγητής: κ. Βασιλόπουλος Παναγιώτης)