Σάββατο
13
Ιούλιος
TOP

Δείτε LIVE στο BEST Hybrid 1 την 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

Με μια σειρά από σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο Elite City Resort, η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Την 15η Συνεδρίαση της Επιτροπής μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE μέσω της τηλεόρασης BEST και του ψηφιακού καναλιού BEST Hybrid 1.

Όσοι διαθέτετε smart τηλεοράσεις, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την τηλεόραση BEST και πατώντας το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ σας να συνδεθείτε με το BEST Hybrid. Ακολούθως να επιλέξετε το BEST Hybrid 1 για να παρακολουθήσετε την εν λόγω μετάδοση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00-09:30: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

9:30-10:30: ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

-Χαιρετισμοί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

-Χαιρετισμός από Εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων

-Χαιρετισμός / εισήγηση από Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης/DG AGRI)

10:30-11:00: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

-Διαπίστωση απαρτίας μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του ΠΑΑ

-Εισήγηση από τον κ. Δ. Παπαγιαννίδη, Πρόεδρο της Επ.Πα. του ΠΑΑ, Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών για το ΠΑΑ 2014-2022

-Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης της 15ης Συνεδρίασης της Επ.Πα. του ΠΑΑ

-Έγκριση των Πρακτικών της 14ης Συνεδρίασης της Επ.Πα. του ΠΑΑ

11:00-11:30:  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΑ

-Πορεία Υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2022

-Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων και πρόοδος πληρωμών ΠΑΑ

11:30 -12:30   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

-Παρουσίαση Εκπροσώπου Εθνικής Αρχής Διαφάνειας/ AFCOS

-Άλλα θέματα

12:30 – 12:40:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ– ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2022 & ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024

Επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην ευρύτερη περιοχή.

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ   (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Καλαμάτα,  30 Μαΐου 2024

Τόπος Διεξαγωγής:  Ξενοδοχείο Elite City Resort

12:30 – 13:00    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

13:00 – 13:20   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

-Διαπίστωση απαρτίας μελών της Επ.Πα. ΣΣ ΚΑΠ

-Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

-Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

-Έγκριση των Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επ.Πα. του ΣΣ ΚΑΠ

13:20 – 14:00     ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΣ ΚΑΠ

-Πορεία Υλοποίησης ΣΣ ΚΑΠ

-Χρονοπρογραμματισμός προσκλήσεων και πρόοδος πληρωμών ΣΣ ΚΑΠ

-Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής

14:00 – 14:30   ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

14:30 – 15:20    ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

-Ενημέρωση των μελών της Επ.Πα. για τον Οδηγό Δημοσιότητας και Προβολής του ΣΣ ΚΑΠ

-Ενημέρωση των μελών της Επ. Πα. για την Εθνική Επιτροπή ΑΚΙS (Σύστημα Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας).

-Υγρότοποί και ΣΣ ΚΑΠ: διακρατικά προγράμματα συνεργασίας WetlandSolutions4Change, RIWET.

15:20 – 15:30   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ΗΣ Επ.Πα. ΣΣ ΚΑΠ & ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024

Επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην ευρύτερη περιοχή.