Δευτέρα
22
Ιούλιος
TOP

Δουλειά: 8 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν ταλέντα – Τι δεξιότητες ψάχνουν

Επιμένει και φέτος η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένων ταλέντων στην αγορά εργασίας, όπως δηλώνει 8 στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ανερχόταν στο 78%, το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%. Αυτό διαπιστώνει η τριμηνιαία έρευνα προθέσεων προσλήψεων του ομίλου ManpowerGroup, η οποία εξέτασε τις απαντήσεις 510 εργοδοτών στην Ελλάδα για τις νέες τακτικές που ακολουθούν, ώστε να παρακάμψουν το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων.

Μείγμα προσλήψεων

Προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, οι Έλληνες εργοδότες θα προχωρήσουν σε ένα μείγμα προσλήψεων το επόμενο 12μηνο, το οποίο θα αποτελείτε από μόνιμους, προσωρινούς και απασχολούμενους σε ευέλικτες μορφές εργασίας (gig). Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρει ότι πρόκειται να προχωρήσει σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μονίμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μονίμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Επιπρόσθετα, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζόμενους, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Δουλειά: 8 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν ταλέντα – Τι δεξιότητες ψάχνουν-1

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αναφέρουν πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολούμενους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής αναφέρει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζομένους.

Συμπερίληψη

Επίσης, οι Έλληνες εργοδότες ήταν πρόθυμοι τους τελευταίους 12 μήνες να προσλάβουν υποψηφίους διαφορετικών κατηγοριών, προκειμένου να ξεπεράσουν το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντου.

Χαρακτηριστικό αυτής της «ποικιλομορφίας» είναι το γεγονός ότι το 32% είναι μακροχρόνια άνεργοι, το 24% δεν πληροί όλες τις απαραίτητες προσωπικές δεξιότητες, το 23% έχει μείνει άνεργο λόγω ευθυνών φροντίδας, το 20% δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για όλες τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες ενώ το 19% έχει μη γραμμική σταδιοδρομία ή πολλαπλές αλλαγές σταδιοδρομίας. Το 16% είναι μεγαλύτερης ηλικίας και αναζητά εργασία ή αλλαγή καριέρας, ενώ ίσο ποσοστό προέρχεται από υπο-εκπροσωπούμενες ή περιθωριοποιημένες κοινότητες. Το 14% αντιμετωπίζει κάποια ειδική ανάγκη ή χρόνια πάθηση και το 7% έχει ελαφρύ ποινικό μητρώο.

Τι ψάχνουν οι εργοδότες ανάλογα με ηλικιακή ομάδα

Τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι εργοδότες στους υποψηφίους είναι: ομαδικότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, κριτική σκέψη και ανάλυση, επίλυση προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Δουλειά: 8 στους 10 εργοδότες δεν βρίσκουν ταλέντα – Τι δεξιότητες ψάχνουν-2

Σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα, οι Έλληνες εργοδότες εξετάζουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι.

Πρόσληψη προτίθεται να κάνει το 36% των εργοδοτών από τη γενιά Ζ (18-26 ετών), το 28% από τους Millenials (27-42 ετών), το 13% από την Gen X (43-58 ετών) και το 8% από τους Baby Boomers (59-77 ετών). Διακράτηση σκοπεύει να κάνει το 38% των εργοδοτών από τους εργαζόμενους της Gen X, το 30% από το προσωπικό που ανήκει στους Baby Boomers και το 28% από όσους ανήκουν στη γενιά των Millenials.

Αναβάθμιση και επανειδίκευση δεξιοτήτων προτίθεται να κάνει το 31% με προτεραιότητα για τους εργαζόμενους της Gen Z, το 26% πρωτίστως για το προσωπικό της Gen X, το 24% για τους Millenials και το 15% επιλέγοντας να προηγηθούν οι baby boomers.

Οι εργοδότες καθορίζουν τα ιδανικά soft skills για τη Gen Z: Το 30% τη συνεργασία και ομαδικότητα, το 28% την ενεργή μάθηση και περιέργεια, το 28% την υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Οι προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους Βaby Boomers είναι: εκπαίδευση και καθοδήγηση (23%), υπευθυνότητα και αξιοπιστία (22%), ηγεσία και κοινωνική επιρροή (21%).

Οι εργοδότες προσδιορίζουν ποια είναι τα top στοιχεία που οδηγούν στην παραγωγικότητα: To 39% προκρίνει την επαγγελματική ανάπτυξη (training, upskilling, reskilling), το 38% τους ξεκάθαρους στόχους & σκοπούς, το 36% τη θετική εργασιακή κουλτούρα, το 36% την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, το 32% την αποτελεσματική επικοινωνία & συνεργασία, το 25% την αποτελεσματική ανάπτυξη της υπάρχουσας τεχνολογίας, το 18% την αξιοποίηση νέων, AI-Εργαλείων (π.χ. ChatGPT), το 17% τη δια ζώσης συνεργασία και το 15% την αυξανόμενη υιοθέτηση της υφιστάμενης τεχνολογίας.

Σύμφωνα πάντοτε με την έρευνα του ομίλου ManpowerGroup, παρά την έλλειψη ταλέντων (81%), η πληροφορική είναι ο ισχυρότερος κλάδος στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 με τις προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν στο +32%. Παράλληλα με την προθυμία των εργοδοτών να προχωρήσουν σε προσλήψεις, καταγράφονται και οι σημαντικότερες προσωπικές δεξιότητες που εκείνοι αναζητούν από τους υποψηφίους. Συγκεκριμένα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Συνεργασία & Ομαδικότητα με ποσοστό 40%. Ακολουθεί η Υπευθυνότητα & Αξιοπιστία (35%) και η Κριτική Σκέψη & Ανάλυση (35%). Με ποσοστό 32% αναφέρουν ως σημαντική δεξιότητα την Επίλυση Προβλημάτων. Τέλος, η πεντάδα κλείνει με την ανάγκη για εξοικείωση με την Τεχνολογία (28%).

moneyreview.gr