Παρασκευή
23
Φεβρουάριος
TOP

ΕΠΣ Μεσσηνίας: Όσοι δεν προσλάβουν προπονητή θα τιμωρούνται βάσει του κανονισμού ΕΠΟ 2022 – Προθεσμία μέχρι τις 18/11

Οκτώ ημέρες διορία έχουν τα σωματεία της Μεσσηνίας για να επιβεβαιώσουν την παρουσία στον πάγκο διπλωματούχου προπονητή.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, καλεί τα σωματεία της Α και Α1 Κατηγορίας να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του δελτίου πιστοποίησης του προπονητή τους. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται ποινές.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (09/11/2022 16:34)

Από την ΕΠΣ Μεσσηνίας  ανακοινώνεται ότι τα σωματεία της Α΄ και Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να καταθέσουν  τα δικαιολογητικά τους για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης του προπονητή τους.

Σε αντίθεση περίπτωση, όσοι προπονητές δεν κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης, τότε δεν έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο των σωματείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ

Σωματεία που δεν προσλάβουν προπονητή, θα τιμωρούνται σύμφωνα με το κανονισμό προπονητών ΕΠΟ 2022

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή είναι τα παρακάτω:

1) Αίτηση του σωματείου.

2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο.

3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται  στο σύνολό τους  όλες  τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS  και  αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.

6) Καταβολή παραβόλου 80,00 ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.

7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

8) Βεβαίωση μέλους Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί έως την 18/11/2022»