Πέμπτη
6
Οκτώβριος
TOP

Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων κοινός στόχος δήμου Καλαμάτας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Οι κοινοί στόχοι τέθηκαν και αναλύθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου με τον Αγάπιο Οικονομίδη, νέο Προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, κυρίως ως προς την προετοιμασία των σχολικών μονάδων για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, ενώ υπήρξε ενημέρωση για τις εν εξελίξει εργασίες που πραγματοποιούνται στις σχολικές υποδομές του Δήμου. Συμφωνήθηκε δε να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με σκοπό την άμεση επίλυση των όποιων θεμάτων ανακύπτουν με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.