Παρασκευή
14
Ιούνιος
TOP

Η ζημιά πίσω από το να πετάμε στα σκουπίδια ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα

Η Ευρωβουλή προχωρά σε επιπρόσθετες οδηγίες για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, για το καλό όλων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει επί οδηγιών που αφορούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Δεδομένου ότι ανακυκλώνεται ποσοστό μικρότερο του 40% αυτών, έκρινε πως ήλθε η ώρα να πάρει επιπρόσθετα μέτρα. Για το καλό όλων.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε συνάρτηση με τη γενικότερη δουλειά που γίνεται για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πλανήτη.

Τι είναι τα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα καλύπτουν μια ποικιλία διαφορετικών προϊόντων που πετιούνται, όταν παύουν να λειτουργούν και αντικαθιστώνται ή όταν θέλουμε ανανέωση.

Η λίστα περιλαμβάνει

  • Μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια ρούχων και ηλεκτρικές εστίες.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές).
  • Καταναλωτικός εξοπλισμός (βιντεοκάμερες, λαμπτήρες φθορισμού) και φωτοβολταϊκά πάνελ.
  • Μικρές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές σκούπες, τοστιέρες κ.α.).
  • Ηλεκτρικά εργαλεία.
  • Ιατρικές συσκευές.

Το 2012 η ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε στην αγορά της ΕΕ ήταν 7.6 εκατομμύρια τόνοι.

Το 2021 ήταν 13.5 εκατομμύρια οι τόνοι.

Ο συνολικός συλλεγμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ήταν 3.000.000 τόνοι το 2012 και 4.900.000 τόνοι το 2021.