Παρασκευή
8
Δεκέμβριος
TOP

ILO: Δραματική αναθεώρηση – Ανάκαμψη δύο ταχυτήτων στην αγορά εργασίας

Ανησυχητικά μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο ήταν το πλήγμα που προκάλεσε η πανδημία στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία προβλέπει πως οι εργατοώρες που χάθηκαν λόγω της Covid-19 θα είναι «πολύ περισσότερες» σε σχέση με τα επίπεδα που αναμένονταν πριν από μερικούς μήνες.

Η ΔΟΕ χαρακτήρισε τα νέα δεδομένα ως μία «δραματική αναθεώρηση» επί τα χείρω. Πιο συγκεκριμένα, αναμένει ότι οι παραγωγικές ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με τα επίπεδα που σημειώθηκαν πριν την πανδημία. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε 125 εκατ. θέσεις εργασίας πλήρους ωραρίου, με ορισμένες περιοχές να έχουν δεχθεί ισχυρότερο πλήγμα. Αντιθέτως, τον Ιούνιο, προέβλεπε μείωση κατά 3,5% ή 100 εκατ. δουλειές πλήρους ωραρίου.

Στην έκθεση επίσης αναφέρεται πως σημειώνεται μία ανάκαμψη δύο ταχυτήτων με σημαντικές διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών. Αυτή η ανισορροπία απειλεί τη διεθνή οικονομία στο σύνολό της, αναφέρεται στην έκθεση.

Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του έτους, στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 3,6% σε σχέση με τους τρεις τελευταίους μήνες του 2019. Όσον αφορά τις χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, οι ώρες μειώθηκαν κατά 5,7% και στα κράτη με μεσαίο προς χαμηλό εισόδημα, η διαφορά με τα προ-πανδημικά επίπεδα ανέρχεται στα 7,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικρότερες διαφορές σε σχέση με τα στοιχεία πριν την πανδημία σημειώθηκαν στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία (περίπου στο 2,5%). Ακολουθεί η ευρύτερη περιοχή Ασίας Ειρηνικού με 4,6%, ενώ μεγάλες διαφορές καταγράφηκαν στην Αφρική, την Αμερική και τα αραβικά κράτη.

Η υγειονομική κρίση διεύρυνε επίσης το χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών όσον αφορά την παραγωγικότητα, το οποίο θα αγγίξει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2005.

Οι λόγοι

Οι μεγάλες διαφορές που σημειώνονται ανάμεσα στις περιοχές οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα διαφορετικά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς και στα πακέτα στήριξης που διοχέτευσαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις από την επέλαση της πανδημίας. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔΟΕ, για κάθε 14 άτομα που εμβολιάζονται ανακτάται μία δουλειά πλήρους απασχόλησης.

Η ανισότητα όσον αφορά τη διοχέτευση των εμβολίων σημαίνει πως οι χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα είδαν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην αγορά εργασίας. Η ΔΟΕ επισημαίνει μάλιστα ότι εάν οι φτωχές χώρες είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση στα εμβόλια, τότε θα μπορούσαν να «προφτάσουν» την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας στις αναπτυγμένες χώρες σε μόλις ένα τρίμηνο.

Ο άλλος σημαντικότερος παράγοντας είναι τα πακέτα στήριξης, στα οποία παρατηρείται επίσης αξιοσημείωτη ανισότητα. Ενδεικτικά, το 86% των χρημάτων που διοχετεύθηκαν παγκοσμίως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την επέλαση της πανδημίας συγκεντρώνεται σε χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Κατά μέσον όρο, εκτιμάται ότι με την αύξηση των δημοσιονομικών μέτρων κατά 1% του ετήσιου ΑΕΠ θα ενισχύονταν οι ώρες εργασίας κατά 0,3% ετησίως.

ΠΗΓΗ