Πέμπτη
18
Απρίλιος
TOP

Πάνω από ένας στους δύο εργαζόμενους αμείβεται με μικτό μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους αμείβονταν – το 2023 – με μισθούς χαμηλότερους από 1.000 ευρώ, ενώ η πιο πολυάριθμη ομάδα εργαζομένων (ποσοστό 16,25%) αμείβεται με αποδοχές μεταξύ των 1.000 και 1.200 ευρώ. Πάνω από έναν στους δύο εργαζόμενους – συνολικά 1.233.031 άτομα, ποσοστό 53,68% – %) ελάμβαναν αμοιβή χαμηλότερη από 1.000 ευρώ μεικτά.

Οι εργαζόμενοι των 1.000 – 1.200 ευρώ

Στην κατάταξη αναλόγως με τις αμοιβές που λαμβάνουν πολυπληθέστερη είναι η ομάδα όσων αμείβονται με 1.000 και 1.200 ευρώ.

Πρόκειται για 373.163 εργαζόμενους που αποτελούν το 16,25% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της χώρας που φθάνει τα 2.296.845 άτομα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και προκύπτουν μέσα από τις μηνιαίες δηλώσεις των εργοδοτών.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 298.255, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 348.582. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.419.220. Ωστόσο 122.375 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις, οπότε ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων είναι 2.296.845 άτομα.

Κάτω από 500 ευρώ

Ένας μεγάλος αριθμός της τάξεως των 284.134 εργαζομένων λαμβάνει κάτω από 500 ευρώ μηνιαίως. Προφανώς πρόκειται για εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ο συνολικό αριθμός των οποίων είναι μικρότερος κατά 52.266 άτομα σε σχέση με το 2022.

Αυξημένος κατά 27.321 άτομα είναι ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνουν αμοιβές μεταξύ 1.200 έως 1.500 ευρώ. Πρόκειται για 257.574 άτομα που αντιπροσωπεύουν το 11,21% του συνόλου των εργαζομένων.

Μόλις το 9,77%, δηλαδή 224.454 εργαζόμενοι λαμβάνουν μεικτές αμοιβές πάνω από 2.000 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ