Κυριακή
16
Ιούνιος
TOP

Πλατεία 23ης Μαρτίου… επαναστατική αστοχία

Γράφει ο Βασίλης Κανάκης
Από το 2018 έχει αποφασιστεί η αναδιάταξη-ανάπλαση της πλατείας 23 Μαρτίου με χρήματα του ΕΣΠΑ.  Αυτό το διάστημα η δημοτική αρχή εφαρμόζει την μελέτη του έργου και ορθά πράττει.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο η μελέτη αυτή βελτιώνει την εικόνα της πλατείας και των παρακείμενων περιοχών.
Από την προηγούμενη δημοτική θητεία πολλοί αιρετοί είχαν εκφράσει την διαφωνία τους για την χωροθέτηση του κόμβου, το στένεμα του δρόμου, την διαφαινόμενη προβληματική διέλευση των οχημάτων και την άνευ προφανή λόγου επέκταση στο νότιο τμήμα.
Για τα παραπάνω υπάρχουν πρακτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή τα οποία κάποιος δύσπιστος δύναται να αναγνώσει, εφόσον το επιθυμεί.
Ένα εύλογο ερώτημα είναι πώς εφόσον είχαν παρατηρηθεί ορισμένα προβληματικά, ίσως, σημεία, γιατί δεν τροποποιήθηκε η μελέτη;
Η απάντηση είναι πως η μελέτη μπορούσε να τροποποιηθεί, επικαιροποιηθεί πριν το 2022 που πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός και επιλέγει ο ανάδοχος ωστόσο η Δημοτική Αρχή δεν επέλεξε να προβεί σε μια τέτοια διαδικασία.
Δυστυχώς μέχρι τώρα η ανάπλαση δημιουργεί ερωτηματικά και λόγω και της ατυχούς θέσης των αγαλμάτων μοιάζει να διαφαίνεται όλο και πιο καθαρά μια “επαναστατική αστοχία” της πλατείας που αναγνωρίζεται ως εφαλτήριο της ελληνικής επαναστάσεως.
Ο δημόσιος χώρος απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς και την εφαρμογή των βέλτιστων δυνατών λύσεων, βάσει ενδελεχούς μελέτης, προκειμένου το αποτέλεσμα να καθίσταται ιδανικό για την πόλη και τους δημότες.
Οι αστοχίες δύναται να διορθωθούν εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη.