Δευτέρα
6
Φεβρουάριος
TOP

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Tag

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν εκατό (100) άτομα, προσήχθησαν εκατόν σαράντα τέσσερα (144) και έγινε έλεγχος σε χίλια εκατόν πενήντα τρία (1.153). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οχτακόσια δώδεκα (812) οχήματα,

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες (9.2.2022), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον

Στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, με σκοπό την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το τελευταίο δεκαπενθήμερο συνελήφθησαν ενενήντα επτά (97) άτομα, προσήχθησαν εκατόν τριάντα τέσσερα (134) και έγινε έλεγχος σε χίλια εκατό τριάντα επτά (1137). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν έλεγχοι σε χίλια πεντακόσια