Τρίτη
31
Ιανουάριος
TOP

Τι αλλάζει στο πώς διοικείται το Δημόσιο

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την περασμένη εβδομάδα νομοσχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών, κος Μάκης Βορίδης το οποίο αφορά στην  “πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα”. 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2022.  Σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης συνεπειών που συνοδεύει το νομοσχέδιο,  στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι εμφανής η απουσία μιας δέσμης ενιαίων κανόνων για τις διαδικασίες οριοθέτησης αρμοδιοτήτων και καθορισμού θεσμικών οργάνων με σχετικές αρμοδιότητες, αναφορικά με την κατανομή και τη διάρθρωση των δημοσίων πολιτικών, αλλά και ειδικότερα ως προς τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης.

Άλλωστε, παρά το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την κατανομή ή και ανακατανομή διοικητικών αρμοδιοτήτων, απουσιάζει η κατοχύρωση του νομικού ορισμού της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καίτοι, σε πλείστες περιπτώσεις, επιχειρείται η υιοθέτηση είτε των γενικών αρχών είτε της στοχοθεσίας της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στο πλαίσιο της δράσης διάφορων συντονιστικών οργάνων. Η ευρύτερη διαβούλευση επί των θεμάτων των αρμοδιοτήτων και ειδικά αναφορικά με ζητήματα αποκέντρωσης ή αποσυγκέντρωσης στερείται κοινής βάσης και είναι αποσπασματική και εν πολλοίς ατελέσφορη. Μάλιστα, η σχετική διακύμανση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς το τι συνιστά τοπική υπόθεση, καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, και την έλλειψη μακροπρόθεσμου διοικητικού σχεδιασμού, αλλά και την απουσία συστημικού consensus.

Με το παρόν, επιχειρείται μια μείζονα αλλαγή προτύπου διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. Θεσμοθετείται ένα ολιστικό μοντέλο κυβερνησιμότητας, με απώτερο στόχο τη δόμηση ενός μηχανισμού συντονισμού και διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης, με άξονα τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

πηγη capital.gr