Δευτέρα
6
Φεβρουάριος
TOP

Πώς μπορούν οι εταιρείες να αναζωογονήσουν τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων μετά τον κορωνοϊό

Όταν η πανδημία ανάγκασε τους περισσότερους από εμάς να μετεγκατασταθούν από τα παραδοσιακά εργασιακά μας περιβάλλοντα σε αυτοσχέδια γραφεία στο σπίτι, προσαρμοστήκαμε γρήγορα λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Ο χώρος εργασίας είχε ήδη εξελιχθεί, αλλά αυτή η απότομη αλλαγή μάς έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα του εικονικού περιβάλλοντος γραφείου σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gensler, η δραματική στροφή προς την εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα στη συνεργασία. Η εντυπωσιακή μείωση της συνεργασίας από το 2019 έως το 2020 σηματοδοτεί ότι θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα σε περιβάλλοντα εργασίας που είναι εντελώς εικονικά. Αυτό το νέο εύρημα λειτουργεί σαν προειδοποίηση για επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία προγραμματισμού της επιστροφής των εργαζομένων στο γραφείο. (Ως εταιρεία σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής, η Gensler συμβουλεύει τους πελάτες της για θέματα περιβάλλοντος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής σε φυσικά γραφεία).

Η Gensler παρακολούθησε τις ανάγκες και τις συμπεριφορές στο χώρο εργασίας για πάνω από 15 χρόνια – συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών μελετών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 και παρέχουν δεδομένα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID. Πριν από την πανδημία, οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ ξόδευαν κατά μέσο όρο το 43% της εργάσιμης εβδομάδας συνεργαζόμενοι είτε εξ’ αποστάσεως είτε εκ του σύνεγγυς. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 27% για τους εργαζόμενους που εργάζονταν από το σπίτι το 2020.

Αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν πώς η εργασία από το σπίτι ήταν αποσταθεροποιητική για τις επιχειρήσεις. Συνήθως, τα άτομα με υψηλές επιδόσεις σε κορυφαίες εταιρείες τείνουν να απασχολούνται ισορροπημένα με ατομική και συνεργατική εργασία  – 45% εκάστη, σύμφωνα με την έρευνά μας, με το υπόλοιπο 10% να αποτελείται από μάθηση και κοινωνικό χρόνο. Αυτό το σχεδόν ίσο ποσοστό ατομικής και συνεργατικής εργασίας ανταποκρίνεται στην ταχύτητα και την ευελιξία που απαιτείται για δυναμικούς οργανισμούς στη σημερινή αγορά.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι αριθμοί ήταν πολύ διαφορετικοί. Όσο βρίσκονταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι ανέφεραν ότι εργάζονταν μόνοι τους 62% του χρόνου και 27% σε συνεργασία με άλλους, μια ανισοκατανομή που επηρέαζε αρνητικά τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα της εταιρείας.

Άρα πώς θα πρέπει να μοιάζει το νέο μοντέλο στο χώρο εργασίας;

Πολλές υβριδικές λύσεις προτείνουν ένα συνδυασμό ημερών παρουσίας στο γραφείο και εργασίας από το σπίτι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο απλό. Η ατομική και η συνεργατική εργασία για τους περισσότερους ανθρώπους είναι επίσημη και ανεπίσημη, προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη. Αυτοί οι τρόποι μπορεί να ποικίλλουν ανά ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ο συνδυασμός μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε μέρα της εβδομάδας.

Τα υβριδικά μοντέλα με τις εργάσιμες ημέρες που αποτελούνται εξ ολοκλήρου είτε από τη συνεργασία είτε από την ατομική εργασία δεν βοηθούν τον κανονικό κύκλο των προγραμματισμένων και άτυπων αλληλεπιδράσεων που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της εργασίας. Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε, να μελετήσετε και να δοκιμάσετε υβριδικές στρατηγικές πριν από την εφαρμογή τους για να επιτύχετε τη σωστή ισορροπία.

Ένας ισορροπημένος σχεδιασμός που υποστηρίζει τη συνεργασία και την ατομική εργασία μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού.