Τρίτη
29
Νοέμβριος
TOP

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης

Η ένταξη μιας επιχείρησης τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο στον μηχανισμό Συν-εργασία  θα κρίνεται με βάση τον τζίρο του τελευταίου 6μηνου του 2020 και του πρώτου 2μηνου του 2021 που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 20% μικρότερος στις περισσότερες περιπτώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και του 2020.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν αυτό το κριτήριο θα μπορούν να εντάξουν στον μηχανισμό Συν – Εργασία τόσο τον τρέχοντα όσο και τον επόμενο μήνα  τους μισθωτούς  πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου του 2021.

Για τους πρώτους τρεις μήνες πρώτους μήνες  του 2021 για την ένταξη μιας επιχείρησης στον μηχανισμό  είχε ληφθεί  υπόψιν ο τζίρος του τελευταίου 4μηνου του 2020.Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).Ο μηχανισμός ισχύει μέχρι και τον Ιούνιο παρόλα αυτά το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη «φωτογραφίσει» την επέκταση του προγράμματος μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη

1)Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ  σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

α) Για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Για τις επιχειρήσεις  αυτές θα πρέπει ο  κύκλος εργασιών Ιουλίου 2020 έως Φεβρουαρίου του 2021 θα πρέπει να είναι μικρότερος από το αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2019 και του 2020 δηλαδή ως τζίρος αναφοράς λογίζεται σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος Ιούλιος 2019 έως Φεβρουάριος 2020.

β)Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Για τις επιχειρήσεις αυτές ως τζίρος αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου το 2020 πολλαπλασιαζόμενο επί τρία τέταρτα(3/4).

Για τους μήνες ένταξης Μάιο και Ιούνιο 2021, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν μη θετικό κύκλο εργασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

2)Επιχειρήσεις εργοδότες που δεν είναι  υπόχρεοι σε δήλωση ΦΠΑ

Για τις επιχειρήσεις αυτές τα ακαθάριστα έσοδα τους από τον Ιούλιο του 2020 έως και τον Φεβρουάριο το 2021 θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με το  σύνολο των ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής

Οι όροι του Συν-εργασία

Κατά τα άλλα, οι όροι της ” Συν-Εργασίας” και τους επόμενους μήνες μέχρι και τον Ιούνιο  θα είναι οι ίδιοι με όλους τους προηγούμενους μήνες. Δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης θα είναι όσοι υπέστησαν μείωση έως 50% επί των αποδοχών τους μετά από αντίστοιχη μείωση του χρόνου εργασίας τους.

Το κράτος θα επιδοτήσει το 60% της μείωσης των καθαρών αποδοχών τους, ενώ θα καλύψει και το 100% των εισφορών τους (εργοδοτικών και εργατικών) οι οποίες αντιστοιχούν στις μειωμένες μεικτές αποδοχές τους.

Δεν μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό όσοι εργαζόμενοι έχουν μικτές αποδοχές πάνω από 6500 ευρώ/μηνιαίως.

Όσοι εργαζόμενοι ενταχθούν στη ”Συν-Εργασία” το Μάιο και Μάϊο  δεν μπορούν να απολυθούν κατά το διάστημα αυτό. Μπορούν, όμως, να απολυθούν μετά τη λήξη της επιδότησής τους.

ΠΗΓΗ