Τετάρτη
24
Απρίλιος
TOP

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Πρόσκληση φορέων/επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών

Πρόσκληση προς τους φορείς/επιχειρήσεις για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική απασχόληση φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, απευθύνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας με την κάτωθι ανακοίνωση:

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, προσκαλεί τους τοπικούς φορείς να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη λογιστική, τα χρηματοοικονομικά και οικονομικά, καθώς επίσης και τις διοικητικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • Πρόγραμμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 6 μήνες (01/04/2023 – 30/09/2023). Πλήρης Απασχόληση (5νθήμερο – 8ωρο). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν email με την/τις θέση/σεις που προσφέρουν το αργότερο έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00.
  • Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης 2 μήνες πλήρους απασχόλησης (01/07/2023-31/08/2023) ή 4 μήνες μερικής απασχόλησης (01/07/2023-31/10/2023). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν email με την/τις θέση/σεις που προσφέρουν το αργότερο έως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για παροχή περισσότερων πληροφοριών μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (τηλ. 2721045151 – email: [email protected]) ή με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης, επικ. καθηγητή Γιαννόπουλο Βασίλειο (email: [email protected]).

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γιαννόπουλος Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής