Δευτέρα
4
Δεκέμβριος
TOP

Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας: Αύξηση ανταποδοτικών τελών: Αδιαφάνεια – κακοδιαχείριση & ερωτηματικά

Αυστηρή κριτική στη δημοτική αρχή Οιχαλίας ασκεί ο συνδυασμός Αναγέννηση Άνω Μεσσηνίας για την αύξηση ανταποδοτικών τελών. Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη κατηγορεί την δημοτική αρχή για αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση που προκαλούν αρκετά ερωτηματικά.

Το δελτίο Τύπου:

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ –  ΜΕΡΟΣ E

Αύξηση ανταποδοτικών τελών: Αδιαφάνεια – κακοδιαχείριση & ερωτηματικά

Με την υπ΄ αρίθμ. 126/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, αποφασίστηκε η αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με ισχύ από 1-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ40ΚΩΞ4-ΥΒ6).

Τα συνολικά έσοδα τελών καθαριότητας πριν την αύξηση ανέρχονταν στο ποσό των 954.055,95€ όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Στόχος ήταν να καλυφθεί βάσει του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ποσό 432.249,12€ κατ΄ έτος, για την κάλυψη του κόστους τής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η παρούσα δημοτική αρχή, επιβάρυνε τον δημότη με μία μέση αύξηση των ανταποδοτικών που ανέρχεται στο 45,30%. Αν υπολογιστεί και η αύξηση των τετραγωνικών που δήλωσαν οι δημότες στην ΔΕΗ, την ίδια περίοδο, η ανωτέρω αύξηση που επιβαρύνει τον δημότη μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από την 1-1-2022 έως και σήμερα, ύστερα από 21 μήνες, θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί επιπλέον, μόνο από την αύξηση των ανταποδοτικών 756.000,00€.

Εδώ γεννιούνται τα εξής ερωτήματα:

  • Πού διατέθηκε το παραπάνω ποσό;
  • Ποιες δαπάνες κάλυψε εφόσον για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν έχει διατεθεί ούτε ένα ευρώ… αλλά αντιθέτως, σύμφωνα με τον ΦΟΣΔΑ ο Δήμος χρωστάει 23.000,00€;
  • Το ποσό των 756.000,00€, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο αποθεματικό του Δήμου; ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού;

(Να σημειώσουμε εδώ, ότι το αποθεματικό του Δήμου σήμερα, ανέρχεται στα 235,00€.)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

  • Με τη διαχείριση που κάνει η παρούσα δημοτική αρχή δεν σέβεται τα χρήματα του δημότη.
  • Η αύξηση των δημοτικών τελών ήταν άνευ ουσίας και προφανώς δεν διατέθηκε για τον σκοπό για τον οποίο ψηφίστηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.